vaza

Dizajn

Príručný stolík vaza vznikol za účelom výstavy. Vyznačuje sa dvoma charakteristickými znakmi. Jedným je jeho špecifická silueta, ktorá odkazuje na inšpiráciu z modranskej keramiky. Tým druhým je materialita.

Stolík je v podstate recyklát. Druhotne využíva odrezky z výroby obkladov, drezov či pracovných dosiek do kuchyne. Tie sa kolážou pospájajú do kompaktných dielov, z ktorých sa frézujú jednotlivé časti stolíka. Takýto materiál je homogénnou zmesou prírodných minerálov a akrylátu a nazýva sa staron, alebo aj umelý kameň. Z konštrukčného hľadiska je stolík monolitom, nakoľko sú spoje výhradne lepené.

Každý jeden stolík vaza je unikátom s vlastnou históriou a hrdým solitérom.

Dizajn: Martin Hreščák, 2012

Foto: Iva Štarman


Top