Našich 10:

Potreby klienta • Jednotný charakter • Stopa nášho rukopisu • Funkčnosť • Atmosféra
Cit pre proporciu • Dôraz na detail • Akcent dneška • Nadčasovosť • Realizačné vnímanie

DIZAJN


„Autorský dizajn solitérnych nábytkových prvkov od unikátov po sériovú výrobu“

Ako pre jednotlivca tak pre firmy vyrábajúce nábytok a bytové doplnky ponúkame vytvorenie dizajnu produktu či série produktov. Detailne sa venujeme analýze vstupných požiadaviek. Vlastné predstavy kombinujeme s potrebami klienta alebo spoločnosti, do ktorej portfólia sa má produkt zaradiť. S rešpektom pristupujeme k ekonomickým možnostiam či daným možnostiam výroby. Nevnímame ich však ako mantinely. Skôr sú pre nás vodítkom usmerňujúcim náš tvorivý proces s hľadaním nových riešení. Na základe vytvorenia konceptu následne vypracovávame výrobnú dokumentáciu. Naše riešenie si overujeme pri realizácii prototypu. V prípade záujmu spracujeme vizuál pre marketingové účely.„Autorský dizajn solitérnych nábytkových prvkov od unikátov po sériovú výrobu“

Ako pre jednotlivca tak pre firmy vyrábajúce nábytok a bytové doplnky ponúkame vytvorenie dizajnu produktu či série produktov. Detailne sa venujeme analýze vstupných požiadaviek. Vlastné predstavy kombinujeme s potrebami klienta alebo spoločnosti, do ktorej portfólia sa má produkt zaradiť. S rešpektom pristupujeme k ekonomickým možnostiam či daným možnostiam výroby. Nevnímame ich však ako mantinely. Skôr sú pre nás vodítkom usmerňujúcim náš tvorivý proces s hľadaním nových riešení. Na základe vytvorenia konceptu následne vypracovávame výrobnú dokumentáciu. Naše riešenie si overujeme pri realizácii prototypu. V prípade záujmu spracujeme vizuál pre marketingové účely.


INTERIÉR


„Interiérový dizajn od vytvorenia konceptu návrhu až po realizačný projekt“

Interiérová štúdia
Prvou fázou projektu interiéru je spracovanie interiérovej štúdie. Na začiatku si dotknutý priestor zameriame a na základe toho zdigitalizujeme. Nasleduje spracovanie konceptu návrhu s vytvorením dispozičného riešenia. Plošný návrh si automaticky overujeme preklopením do trojdimenzionálneho zobrazenia. Po konzultácii a schválení sa v ďalšej etape venujeme výberu materiálov, povrchov a kombinovaním ich vzťahov. Celý proces uzatvoríme voľbou zariaďovacích predmetov spolu s doladením farebnej koncepcie.

Realizačný projekt interiéru
Po odsúhlasení interiérovej štúdie sa projekt presúva do záverečnej fázy, teda realizačného projektu. Jeho súčasťou je dokumentácia stavebných úprav, elektroinštalácie, zdravotechniky, výkresy podláh a kladačské plány a tiež výkresy atypických prvkov.„Interiérový dizajn od vytvorenia konceptu návrhu až po realizačný projekt“

Interiérová štúdia
Prvou fázou projektu interiéru je spracovanie interiérovej štúdie. Na začiatku si dotknutý priestor zameriame a na základe toho zdigitalizujeme. Nasleduje spracovanie konceptu návrhu s vytvorením dispozičného riešenia. Plošný návrh si automaticky overujeme preklopením do trojdimenzionálneho zobrazenia. Po konzultácii a schválení sa v ďalšej etape venujeme výberu materiálov, povrchov a kombinovaním ich vzťahov. Celý proces uzatvoríme voľbou zariaďovacích predmetov spolu s doladením farebnej koncepcie.

Realizačný projekt interiéru
Po odsúhlasení interiérovej štúdie sa projekt presúva do záverečnej fázy, teda realizačného projektu. Jeho súčasťou je dokumentácia stavebných úprav, elektroinštalácie, zdravotechniky, výkresy podláh a kladačské plány a tiež výkresy atypických prvkov.


REALIZÁCIA


„Zastrešenie realizačných a subdodávateľských firiem od objednávky až po finálne odovzdanie“

Po vytvorení realizačnej dokumentácie posunieme vybraným subdodávateľom podklady pre vypracovanie cenových ponúk. Po odsúhlasení cien nastane proces spracovania ponúk počnúc objednávkou, cez fakturáciu, koordináciu, až po finálne odovzdanie. Všetko sa to deje pod naším dozorom a cez našu spoločnosť. Dbáme na vysokú úroveň kontroly, či práce subdodávateľov prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou a objednávkou.„Zastrešenie realizačných a subdodávateľských firiem od objednávky až po finálne odovzdanie“

Po vytvorení realizačnej dokumentácie posunieme vybraným subdodávateľom podklady pre vypracovanie cenových ponúk. Po odsúhlasení cien nastane proces spracovania ponúk počnúc objednávkou, cez fakturáciu, koordináciu, až po finálne odovzdanie. Všetko sa to deje pod naším dozorom a cez našu spoločnosť. Dbáme na vysokú úroveň kontroly, či práce subdodávateľov prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou a objednávkou.


Top